'; while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { list($id, $naam, $woonplaats, $kunstijsbaan, $natuurijsbaan) = $row; $content .= "

$woonplaats

IJsbaan: $naam
Natuurijsbaan: $natuurijsbaan
Kunstijsbaan: $kunstijsbaan

Meer informatie »
\r\n"; } $content .= ''; $title = ''; } else { // get the article info from database $query = "SELECT naam, adres, nummer, postcode, woonplaats, telefoon, email, web, provincie, land, kunstijsbaan, natuurijsbaan, opmerkingen FROM schaatsbanen WHERE id=".$_GET['id']; $result = mysql_query($query) or die('Error : ' . mysql_error()); $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); $naam = $row['naam']; $adres = $row['adres']; $nummer = $row['nummer']; $postcode = $row['postcode']; $woonplaats = $row['woonplaats']; $telefoon = $row['telefoon']; $email = $row["email"]; $web = $row["web"]; $provincie = $row['provincie']; $land = $row['land']; } include 'site/closedb.php'; ?> Schaatsen op Natuurijs - Waar kun je schaatsen in Noord-Holland?

IJsbanen in Noord-Holland

Overzicht van de leukste plaatsen om te schaatsen in Noord-Holland

Leuk, gezellig en veilig schaatsen doe je op de ijsbaan.

$naam

Plaats: $woonplaats


Adres: $adres $nummer
Postcode: $postcode
Telefoon: $telefoon
E-mail: $email
Internet: $web

Details:

Kunstijsbaan: $kunstijsbaan
Natuurijsbaan: $natuurijsbaan
Opmerkingen: $opmerkingen

"); ?>
Terug naar het overzicht


"); } ?>


Disclaimer: Hoewel deze informatie met veel zorg is samengesteld, is het altijd mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden of dat een ijsbaan opgeheven is. Win altijd van te voren nadere informatie in over beschikbaarheid en openingstijden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een vermelding af.